Mellby Hus tar fullt ansvar för sina levererade hus

Vi lämnar alltid en skriftlig garanti på att din färdiga byggnad uppfyller samtliga krav enligt svensk bygglagstiftning. Det är vi än så länge ensamma om i Sverige.

Enligt svensk bygglagstiftning är det du som köper ett hus, uppsatt eller ej, som är ansvarig för att det uppfyller samtliga krav för konstruktion och hållfasthet. Det tycker vi är helt fel. 2012 införde vi därför en helt ny garanti i Sverige för att vi som leverantör skall kunna ta över en del av det ansvaret. Vi valde att kalla den byggnormsgaranti.

Varför behövs byggnormsgarantin?

Eftersom bygglagstiftningen lägger ansvaret hos den part som oftast är minst kunnig om konstruktion och byggregler (BBR) anser vi att kunden måste få en trygghet. Även om du anlitar en kontrollansvarig är det ändå du som kund som har det slutliga ansvaret. Vi som leverantör vill ta ansvar för att vår produkt är riktig och uppfyller alla krav. Köper du en byggnad av en lösvirkessnickare eller av en leverantör som inte ger dig denna skriftliga garanti så är det bara du själv som bär ansvaret.

Många av de byggnader som uppförs varje år uppfyller tyvärr inte kraven enligt svensk bygglagstiftning. Det innebär att byggnaden kan vara farligt för dig och din familj. Det kanske inte klarar de vindlaster som krävs eller den snötyngd som ditt hustak utsätts för under en snörik vinter. En byggnad som inte uppfyller kraven riskerar att skadas och i värsta falla att rasa. Den snörika vintern 2009/2010 rapporterade SP i Borås 160 takras och försäkringsbolagen rapporterade över 3000 takras under samma period. Detta enligt Boverkets rapport ”Erfarenheter från takras i Sverige vintern 2009/2010”. Undersökningen visar att rasen i första hand berodde på felkonstruktion. Mellby Hus ger dig en skriftlig byggnormsgaranti för att du skall kunna känna dig trygg i att din byggnad är rätt konstruerad.

Byggnormsgaranti = trygghet

Vi lämnar skriftlig byggnormsgaranti med alla våra villor och fritidshus. Med vår byggnormsgaranti vet du att du har köpt ett riktigt hus. Du kan känna dig trygg med att vi på Mellby Hus tar ansvar för att din villa eller fritidshus är rätt konstruerat och kommer att hålla.

Det ger vissa fördelar. Bland annat behöver du inte gå upp och skotta taket en snörik vinter. Eftersom vi garanterar att byggkraven uppfylls så ska ditt tak hålla för en snölast som kan uppstå en gång var femtionde år! Alla som köpt ett hus utan att få skriftlig byggnormsgaranti får fortsätta skotta sina tak medan du lugnt sitter inne i värmen och myser. Det är bara en av fördelarna med att köpa en villa eller ett fritidshus från Mellby Hus.