Hus med marknadens bästa garantier

Mellby Hus lämnar marknadens bästa garantier på våra levererade hus och fritidshus. En garanterat trygg husaffär.

Mellby Hus lämnar minst 10 års garanti på alla våra hus och fritidshus med dess ingående produkter. Vi lämnar även, som enda leverantör i Sverige, skriftlig garanti på att den levererade byggnaden uppfyller gällande krav och byggnormer enligt svensk bygglagstiftning. Dessutom lämnar vi alltid prisgaranti eftersom vi vet att vi har det bästa priset på en jämförbar husleverans. Tryggare än så kan det inte bli!

10 års garanti

Som enda husleverantör i Sverige lämnar Mellby Hus 10 års garanti på ditt hus eller fritidshus med dess ingående komponenter. Detta är resultatet av ett ständigt kvalitetsarbete tillsammans med våra duktiga leverantörer. Vår 10 års garanti är en långt större trygghet än de garantier som ofta förknippas med en husleverans. Många husleverantörer hävdar långa garantier och pekar på ABM 07 eller ABS 09 vilka endast resulterar i en verklig garantitid på 5 respektive 3 år för ditt hus med dess ingående produkter.

Detta innefattas i vår 10 års garanti

  • Mellby Hus lämnar 10 års garanti på levererat hus eller fritidshus med ingående komponenter enligt för byggnaden bifogad materialbeskrivning. Garantin gäller för hållfasthet, funktion och rötskador.
  • På grund av stora variationer i klimat ingår ej nedbrytning av färgskikt i vår 10 åriga garanti.
  • Garantitiden räknas från fakturans datum.

Läs mer om vår 10 års garanti

Byggnormsgaranti

Mellby Hus är ensamma i Sverige om att lämna skriftlig garanti på att den färdiga byggnaden uppfyller kraven enligt svensk bygglagstiftning. Detta är mycket viktigt för dig som kund.

När du ska uppföra ett hus på din tomt är du att anse som byggherre och har därmed det yttersta ansvaret för att byggnaden uppfyller gällande bygglagstiftning. I värsta fall leder bristerna till att byggnaden skadas eller rasar. Det är därför viktigt att välja en leverantör som lämnar riktiga garantier.

Läs mer om byggnormsgaranti

Prisgaranti

När du köper ett hus eller fritidshus från Mellby Hus får du alltid en komplett byggnad med färdigt skal. Vi är dessutom säkra på att vi har det bästa priset på en jämförbar husleverans. Därför lämnar vi alltid prisgaranti på samtliga våra hus och fritidshus. Skulle du hitta en likvärdig, godkänd byggnad billigare hos någon annan leverantör står vi för mellanskillnaden och ger dig dessutom 10 % av mellanskillnaden i rabatt.

Läs mer om vår prisgaranti

Välkommen till ett tryggt val!