Väggar – väggblock, regelstomme, panel och målning

Våra väggar tillika väggblock håller hög prefabgrad och därav har får du en mycket snabb montering av våra villor och fritidshus.

Alla väggar till våra monteringsfärdiga villor och fritidshus levereras i färdiga moduler (normal bredd 1200 mm).

Väggarna är uppbyggda av:

 • Regelstomme
 • Luftningsläkt (viktigt för att ytterpanelen inte skall ruttna när du har en isolerad byggnad).
 • Isolering i vald tjocklek.
 • Fiberarmerat slitstarkt vindskydd.
 • Panel och syllisolering mot grunden.
 • Dörrar och fönster är monterade i väggelementen från fabrik.
 • 12 mm spånskiva – löst levererad
 • 13 mm gips – Löst levererad som ytskikt

Regelstomme

Består av CE-märkt konstruktionsvirke, klass C18 eller högre. Klassningen betyder att reglarna har testats för hållfasthet. Det är ett mått på kvalitet till skillnad från uttryck som ”tätvuxet Norrlandsvirke” som inte har någon betydelse eller garanterar någon kvalitet. Läs mer om rätt virke till ditt hus.

Regelvirke bygga hus

Fritidshus

 • 145 mm, u-värde färdig vägg 0,31 – Standard för blocksystem fritidshus.
 • 145+45 (190) mm, u-värde färdig vägg 0,213 – Tillval för blocksystem fritidshus

Villor

 • 145+70 (215) mm, u-värde färdig vägg 0,192 – Standard för blocksystem hus.
 • 145+70+45 (260) mm, u-värde färdig vägg 0,163 – Tillval för blocksystem hus.
 • 145+70+70 (285) mm, u-värde färdig vägg 0,152 – Tillval för blocksystem hus.

För information om takisolering se Tak och Innertak.

Ytterpanel

All vår ytterpanel är av gran i virkeskvalitet G4-2 eller bättre för att garantera lång hållbarhet. Läs mer om virkeskvalitet.

Lockläktpanel fasad kant

Övre läkt 21×45 mm och 22×145 mm underbräda.

Lockläkt fasad kant
Skiss Lockläkt fasad kant

Lockläktpanel hattprofil

Övre läkt 21×45 mm och 22×145 mm underbräda.

Lockläkt profilerad
Skiss lockläkt profilerad

Spårpanel med fasad kant

Panelbräda 22×145 mm med faskant (ca. 132 mm synlig), tillval. Kan monteras liggande eller stående. Vid liggande panel skickas panelen löst levererad och monteras på plats. Detta för att inte få fula skarvar vid varje väggblock som måste täckas med lister vilket ger stor risk för att fukt skall krypa in i skarvarna och orsaka röta.

Skiss Spårpanel fasad

 

Målning

Panelen kan du få omålad eller grundmålad. I våra frånpriser på hemsidan är panelen omålad för att visa det billigaste alternativet. Om du köper ditt hus eller fritidshus grundmålat eller med Äkta Falu Rödfärg kan du vänta upp till sex månader med att färdigmåla ditt hus. Nedan ser du de alternativ för målning som vi erbjuder.

Omålat

Husleverans med omålad panel ger möjlighet till alternativa behandlingar av panel som inte finns med i vårt utbud.

Grundmålat enkelgarage

Grundmålat

All panel inklusive ändträ som är väderutsatt målas en gång före spikning med en gråvit Alkydgrundfärg. En vattenburen oljebaserad färg som har bra vidhäftning och ger en bra grund för efterföljande målning med akrylat- eller alkydfärger.

Dubbelgarage grundmålat

Äkta Falu Rödfärg

All panel inklusive ändträ målas en gång före spikning med äkta Falu rödfärg. Foder, vindskivor och andra kompletteringar levereras omålade.

Dubbelgarage Falurödfärg