Innertak

Till innertaket i ditt hus levereras med diffussionsspärr (plast), glesregel och takgips. Vi har förberett för att spruta lösull vilket ger en snabb och enkel byggnation samt bra u-värde. Då kan du som kund även själv välja den isoleringstjocklek som passar för ditt hus. När vi beräknar u-medelvärde för ditt hus räknar vi med 400 mm lösull.