Ingående material villor och fritidshus

Ingående material är det som i slutänden avgör om ett hus är dyrt eller billigt. Här kan du läsa om vad vi på Mellby Hus inkluderar i våra leveranser.

Vi lämnar alltid offert på villor och fritidshus i komplett byggsats som uppfyller gällande byggnormer. Du kan alltid välja bort material eller göra tillval i din husleverans.

Se vad som igår i våra hus och fritidshus och vilka tillval som passar dig. Du kan vara känna dig trygg med att alla material och ingående produkter i våra hus är av högsta kvalitet och från landets ledande leverantörer.

Du kan känna dig trygg med att alla material och ingående produkter i våra hus är av högsta kvalitet och från landets ledande leverantörer. Här kan du läsa mer om vad vi inkluderar i våra leveranser.