Tillgänglighetskrav för hus – dessa krav ska du uppfylla

Ska du bygga nytt hus så måste du se till att bostaden uppfyller kraven på tillgänglighet som finns enligt lag. Men vad innebär egentligen dessa tillgänglighetskrav? Jo, det innebär att din bostad ska utformas så att den är användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga - svårare än så är det inte!

Tillgänglighetskrav för bostadshus

I Boverkets byggregler, BBR går det att läsa om kraven på tillgänglighet och användbarhet. Dessa krav gäller om du ska bygga ett nytt bostadshus. Kraven gäller däremot bara för entréplanet. Vilket innebär att hela 1-planshuset ska utformas enligt kraven medan hus i 1,5 -plan och 2-plan så räcker det att anpassa markplanet.

På entréplanet ska det finnas:

  • Utrustning för matlagning
  • Badrum/hygienrum
  • En avskild plats för vila och sömn
  • Passagemått i dörröppning på 76 cm inne och 80 cm i entrédörr.

Ska du istället bygga ett fritidshus finns undantag i dessa krav som du kan läsa mer om här

.En person i rullstol.

Här förklarar vi de olika utformningskraven:

Inredning och utrustning för matlagning

På entréplanet ska det finnas inredning och utrustning för att kunna tillaga mat. Väsentliga delar som ugn och disko behövs och kan alltså inte ersättas med exempelvis enbart en micro. Mat ska kunna tillagas inte bara värmas. Inredningen och utrustningen behöver vara placerad på ett lättillgängligt sätt så att det är användbart för en person i rullstol.

Hygienrum

Du behöver minst ha ett hygienrum/badrum som är utformat så att en person med nedsatt funktion- eller rörelseförmåga kan använda funktionerna på ett enkelt sätt och att det även kan finnas plats för en medhjälpare. Det måste också utformas så att det kan ordnas med en separat duschplats. Badkar räknas inte som en duschplats utan duschutrymmet behöver kunna vara lättillgängligt. Utrymmet för badrummet behöver minst vara 1,7 x 1,9 meter och vändmåttet ska vara 1,3 meter i diameter.

Minsta utrymme och mått för badrum/hygienrum. Bild från Boverket.

Avskiljbart utrymme för vila

Ett avskiljbart utrymme för sömn och vila ska finnas på entréplanet. Är det ett enplanshus du ska bygga så behöver denna del kunna avskiljas med en vägg och då måste det finnas ett fönster i denna del. Ska du bygga ett hus i flera plan så räcker det att det på entréplanet finns en sängplats som kan avskiljas med en skärmvägg eller ett draperi. Utrymmet vid sängplatsen ska vara minst 1,2 meter brett och långt så att det enkelt med rullstol eller rollator går att komma intill.

I ett enplanshus ska det finnas en möjlighet att sätta upp en vägg som avskiljer viloplatsen. Bild från Boverket.

Dörrar

Passagemåttet för entrédörren till ditt bostadshus ska vara minst 80 cm bred. Vill du ha en pardörr som entré så behöver den enkelt kunna öppnas av en person med nedsatt rörelseförmåga. Om båda dörrbladen i pardörrarna måste öppnas för att få ett passagemått på 80 cm så måste den utformas så att de bägge dörrbladen manövreras samtidigt. För invändiga dörrar ska det fria passagemåttet vara minst 76 cm.

 

I vårt ritverktyg iArchitect kan du testa att rita ditt hus i 3D!