Så gör du en huskalkyl för din nybyggnation

När du ska bygga hus eller fritidshus är det viktigt att få en kostnadsbild av hela projektet. För att hjälpa dig har vi sammanställt de delar som du behöver få koll på för att göra en huskalkyl. Vi har även tagit fram ett kalkylblad som du kan ladda ner.

Sätt ramarna med en husbudget

Det är alltid bra att starta din huskalkyl med att göra en budget. Hur mycket kan du lägga in i kontantinsats och hur stort lån kan du bära med räntor och amorteringar? Din bank kan ge bra hjälp med dessa beräkningar. Som resultat har du nu de ekonomiska ramarna för husprojektet.

Välj hus och ta in offerter

Ta hjälp av Mellby Hus för att hitta en lösning som passar din budget. Vi har stor erfarenhet och vet hur man kan göra för att bygga kostnadseffektivt.

Kontakta gärna våra säljare på 0322-41800 eller gör en offertförfrågan. Du kan rita upp ditt hus i vårt 3D-system och be om offert eller fylla i en textbaserad offertförfrågan för att ta fram ett personligt anpassad husmodell. Vill du utgå från färdiga alternativ och välja bland våra vanligaste lösningar, finns en smidig offertfunktion även för detta.

Använd gärna vårt husbyggarkalkyl för att räkna fram vad ditt husbygge landar i.

Ladda ner vår huskalkyl – kostnadsfritt

Fyll i ditt namn och e-postadress nedan så skickar vi kalkylmallen till dig.Leveranssätt och innehåll

Det är inte bara storleken på huset som avgör priset. Du bland annat välja hur mycket du vill att vi ska leverera. Har du tillgång till olika byggdelar genom andra kontakter kan du välja bort dessa i vår leverans och komplettera från annat håll. Du kan också välja hur mycket av jobbet du vill göra själv. Med vårt byggsystem kan du antingen montera ditt hus på egen hand eller välja att få huset monterat av våra entreprenörer. Då kan du välja stommonterat eller färdigmonterat fram till färdiga innerväggar. Vill du ha pris på nyckelfärdig leverans tar du priset för vår leverans och begär pris av vår entreprenör på att göra huset helt klart. Då kan du göra dina egna materialval och få pris på just din personliga lösning. Exempel på delar som inte ingår i leveransen från Mellby Hus:

  • El
  • VVS
  • Ytskikt som exempelvis spackling, tapet, parkett, klinker
  • Köksinredning och vitvaror
  • Badrumsinredning

Tomt och relaterade kostnader

Priset för en tomt varierar stort över landet och det är viktigt att kontrollera vilka övriga utgifter som tillkommer för att få tomten byggbar. Kontrollera eventuella anslutningsavgifter för:

  • El
  • Vatten
  • Avlopp
  • Fiber

Detta görs hos kommunen och leverantörer av fibernät/stadsnät.

Om du köpt mark av en privatperson kan det vara så att du måste erlägga en gatubyggnadskostnad till kommunen. Det här priset varierar dock en hel del mellan olika områden men för det mesta ligger det på mellan 35 000 till 50 000 kronor. Det är gatukontoret i din kommun som sköter det men du måste i så fall betala in avgiften innan du kan få något bygglov.

Vi hjälper till med bygglov

När du köper ett hus av Mellby Hus hjälper till med bygglovshandlingar för de delar som vi levererar. Vi behöver en nybyggnadskarta som du begär in från din kommun och kan därefter börja vårt arbete med bygglovet. När det är klart skickas detta till dig för kontroll och eventuella kompletteringar. Därefter lämnar du in bygglovet till kommunen.

Kontrollansvarig

När du bygger hus kräver de flesta kommuner att du skall ha en kontrollansvarig för ditt bygge. Det skall vara en oberoende part och därför ska du som byggherre anlita en kontrollansvarig. På Boverkets hemsida hittar du certifierade kontrollansvariga. En fingervisning är att en kontrollansvarig kostar cirka 1-2 % av byggkostnaden, men sällan under 10 000 kronor. Ta gärna in flera offerter för jämförelse.

Markarbeten

Du kan välja att få pris av oss på markarbete och grundgjutning. Vi utgår då från normal mark och du får pris för detta med möjlighet att göra tillägg för sprängning, uppfyllnad med mera direkt från entreprenören.

ByggsatsEkonomiFinansieringPlanera