Låna till husbyggnation genom byggnadskreditiv – så fungerar det

Den som ska bygga ett hus tar ofta ett lån för husbyggnationen, vanligen en typ av lån som kallas byggnadskreditiv. Det är en kredit som efter byggnationen läggs om till ett vanligt bolån.

Kortfattat innebär ett byggnadskreditiv att du har hela finansieringen klar men betalar ränta bara för den del du använder vartefter bygget framskrider. Det kan vara en fördel jämfört med att ta lån på hela summan för byggnationen och betala ränta för allt från dag ett.

Så fungerar ett byggnadskreditiv

När du ansöker om byggnadskreditiv genomför banken en kreditbedömning precis som med vanliga bolån. Du ansöker helt enkelt om den summa som din byggnation beräknas kosta. Banken gör ofta även en bedömning av vad din färdiga bostad kommer att vara värd. Om din bank beviljar dig ditt sökta byggnadskreditiv får du en kredit hos banken på hela beloppet. Banken betalar sedan dina fakturor som du skickar in under byggnationen och den ränta du betalar utgår ifrån den del av byggnadskreditivet som du utnyttjat.

Bra kalkyl ger bättre låneläge

När byggnationen är klar omvandlas byggnadskreditivet till ett bolån som du kan lägga i vilken bank du vill, förslagsvis den bank som ger dig de bästa lånevillkoren och låneräntan. Viktigt att tänka på är att det är du själv som förser bankerna med en kalkyl för husbygget. Det är därför viktigt att du anlitar företag som kan ge dig en väl specificerad offert för att du ska se att du har täckning för alla delar i din byggnation. Ju bättre kalkylunderlag du har, desto lättare blir samtalet med banken.

Byggnadskreditivets upplägg skiljer mellan banker

Byggnadskreditivet har vanligtvis en högre ränta än ett vanligt bolån och därtill en uppläggningsavgift. Ränta och avgifter varierar mellan bankerna och här gäller som vanligt att ställa olika erbjudanden om byggnadskreditiv mot varandra för att förhandla fram bästa erbjudandet. Olika banker har olika sätt att betala ut byggnadskreditivet. En del betalar ut en klumpsumma som du själv får använda mot fakturor och andra betalar mot dina inskickade fakturor. Se till att du får bästa byggnadskreditivet för just din typ av husbyggnation.

Ta hjälp av bankerna för att utforma rätt byggnadskreditiv

Det finns många olika lösningar för ett byggnadskreditiv beroende på hushållets situation. Har du en egen kontantinsats kommer den vanligtvis först, exempelvis vid tomtköpet. En del kunder har en befintlig bostad som skall säljas och generera kontantinsats och den kanske inte skall säljas förrän huset är klart. Då kan banken ge ett initialt högre byggnadskreditiv som sedan minskas när det tidigare boendet säljs. Kontantinsatsen kan bestå av både likvida medel och tillgångar. Exempelvis kan banken bevilja lån på tomten. Det viktigaste är att hela byggprocessen är finansierad och att man som kund inte når en för hög belåningsgrad i förhållande till förhandsvärderingen. För en diskussion med olika banker och se vilken lösning som passar dig bäst.

Mellby Hus inkluderar alla kostnader

Mellby Hus lämnar alltid en väl specificerad offert för att underlätta din diskussion med banken angående byggnadskreditiv. Beroende på vilken leveranstyp du väljer får du en specificerad materialbeskrivning av hela husleveransen. Du får även separat pris på markarbete och på resning av levererad byggsats när du köper ett villa eller fritidshus med entreprenad.

Har du några frågor om hur våra priser är uppdelade eller om du har frågor om vad ditt projekt kommer att kosta, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

EkonomiFinansiering