Isolering och energiregler för fritidshus

När du ska bygga ett fritidshus ställs inte samma krav på isolering och energiåtgång som det gör för helårsbostäder. Hur du skall tänka när det gäller isolering för ditt fritidshus beror på vart det ligger i landet och för vilken typ av användande du bygger det.

Boverkets Byggregler (BBR) innehåller regler för energianvändning. För fritidshus blir följande formulering viktig:

”9:11 Tillämpningsområde

Reglerna i detta avsnitt gäller för alla byggnader med undantag för

– bostadshus som används eller är avsedda för användning antingen mindre än fyra månader per år eller under en begränsad del av året motsvarande en energianvändning som beräknas vara mindre än 25 procent av vad som skulle vara fallet vid helårsanvändning”

Reglerna om energianvändning beror alltså på hur du använder ditt fritidshus. Bygger du till exempel för att hyra ut det och kommer att använda det mer än fyra månader per år gäller alltså reglerna om energianvänding. Nyttjas det mindre tid per år kan du utgå från dina egna behov och användningsområden. Ett fritidshus kan ju byggas som sommarstuga eller så kanske du har tänkt dig en stuga i fjällen. Därmed kan också isoleringstjockleken som behövs variera en hel del.

Isolera väl – men lönsamt

Många är noggranna med isoleringen och kanske tar i överkant för säkerhets skull. Kostnaden för att isolera mer än du behöver bör dock ställas mot besparingen du gör i energiåtgång och därmed lägre elräkningar. Problemet är att investeringen ofta har en allt för lång återbetalningsperiod för att det ska vara lönsamt.

Exempel:

Ett fritidshus på 75 kvm med väggisolering 145 mm, takisolering 240 mm drar ca 15 400 kWh/år. Ökas isoleringen till vägg 215 mm och tak 400 mm drar huset ca 13 400 kWh/år. En besparing på 2000 kWh/år som vid elpriset 1,50 kr ger besparingen 3 000 kr på helår. Används fritidshuset 4 månader blir besparingen bara 750 kr/år.

Kostnadsökningen för att bygga huset med den ökade isoleringen är ca 40 000 kr.

Det tar alltså ca 50 år att få tillbaks pengarna för ökningen av isolering och då får man ett hus som är 2,7 kvm mindre på grund av ökad väggtjocklek.

För att få rätt isoleringsgrad i ditt fritidshus, ta gärna vår hjälp. Vi anpassar isoleringen i tak, väggar och grundplattan för att passa ditt användande och för att ge dig en byggnad till rätt pris.

EnergiIsolering