Garantier vid husköp – ställ krav

Ett husköp är en affär som inte bara innebär en stor investering för dig och din familj. Det är också förenat med en hel del funderingar på vad det är man får.

Tyvärr är vi som konsument och byggherrar generellt dåliga på att ställa krav på en en riktigt trygg garanti vid husköp. Läs om vilka garantikrav du bör ställa och den trygghet som Mellby Hus erbjuder dig som husköpare.

Ansvar som byggherre

Som husköpare är du dels konsument men framför allt byggherre. Som byggherre har du ett stort ansvar för att byggnaden som uppförs är riktigt konstruerad och att den följer svensk bygglagstiftnings krav. Ansvaret gäller faktiskt även om du anlitar en kontrollansvarig. Den svenska bygglagstiftningen lägger alltså det största ansvaret på dig som kund. Det är tyvärr därför vi flera gånger fått se program såsom “Fuskbyggarna” på TV där drabbade familjer inte får ut någon ersättning för felaktiga byggnationer – de hålls själva ansvariga för det som byggts. Vi på Mellby hus tycker att detta är helt fel. Vi har därför infört en skriftlig byggnormsgaranti på den svenska marknaden. Den innebär att vi som leverantör tar över ansvaret för att vår levererade produkt uppfyller alla krav enligt svenska bygglagstiftning. Det borde alla husköpare kräva när de skall köpa ett hus.

Konsumentköplagen – 3 års garanti

När det kommer till direkta fel på en vara kan man finna stöd i konsumentköplagen. Fel som visar sig inom sex månader ses enligt konsumentköplagen som ursprungliga fel. Om ett företag ska neka en reklamation under denna tid  måste de kunna bevisa att kunden själv har orsakat felet. När det gått mer än sex månader går bevisbördan över på konsumenten. Det betyder att kunden ska kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva något av företaget. Efter tre år upphör reklamationsrätten.

Reklamationsrätten gäller inte vid fel som beror på slitage, felaktigt användande (till exempel om bruksanvisningen inte följts) eller yttre påverkan (till exempel åsknedslag).

Konsumenten ska reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Sker reklamationen inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid.

ABM 07 – 5 års garanti

Många husleverantörer och lösvirkessnickare hävdar att de lämnar tio års garanti på det levererade huset och hänvisar till ABM 07 (Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet). Detta är dessvärre missvisande information. ABM 07 ger nämligen fem års garantitid och därefter fem års ansvarstid. Ansvarstiden är inte detsamma som garanti. Under garantitiden åligger det säljaren att påvisa att felet inte begåtts av dem. För de kommande fem åren är gäller dock följande: ”För fel som framträder efter utgången av garantitiden, ansvarar säljaren dock endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida.” Det är alltså ganska svårt för dig som köpare att få felet avhjälpt efter 5 år.

Konsumenttjänstlagen – 2 års garanti vid entreprenad

När en byggare eller husleverantör utför en entreprenad hos dig som husköpare finns konsumenttjänstlagen som reglerar garantiansvar. Denna lag ger endast två års garanti för både material och produkter.

Mellby Hus – 10 års garanti

Mellby Hus har en egen tio års garanti. Den ger dig som husköpare en garanti på allt levererat material i minst tio år. Vissa byggdelar som exempelvis betongpannor har en längre garantitid från leverantörerna men du kan känna dig trygg med att du har minst 10 års garanti på allt material vi levererar. Tillsammans med vår skriftliga byggnormsgaranti ger det dig som husköpare en trygg affär och du vet att du inte kommer att drabbas av kostnader för att byta ut dåligt material på lång tid.

Läs mer om våra garantier

EkonomiGarantier