Förhandsbesked – när du vill veta om platsen är lämplig att bygga på

Har ni hittat en fin tomt utanför detaljplanerat område eller ett stycke mark som ni är intresserade av att bygga på? Då är ett förhandsbesked en bra start för att få reda på om platsen lämpar sig för en framtida byggnad.

När kan man söka ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked går att söka för den som vill, före en bygglovsansökan. Det är lämpligt att söka ett förhandsbesked om ni planerar att exempelvis bygga utanför detaljplanerat område och där det inte finns någon byggnad sedan tidigare. Då kan ni få en indikation på om det över huvudtaget är möjligt att bygga där ni önskar. Vilket är bra att veta innan ni eventuellt köper en tomt, styckar av mark eller börjar planera ert husbygge. När ni söker ett förhandsbesked behöver ni inte lika mycket ansökningshandligar som för bygglov. Det kan spara både tid och pengar. Vilka handlingar som ni behöver skicka in för prövningen avgör kommunens byggnadsnämnd.

Förhandsbeskedet gäller i två år

Ett förhandsbesked ansöker du om hos kommunens byggnadsnämnd. Det går att söka för både hus och tillbyggnader som exempelvis garage. Får ni ett positivt förhandsbesked så gäller detta i två år. Skickar ni in en bygglovsansökan inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft så innebär det att byggnadsnämnden bara kan pröva frågor som inte har avgjorts i förhandsbeskedet. Inkommer inte en bygglovsansökan inom två år så slutar förhandsbeskedet att gälla.

Vad prövas i ett förhandsbesked?

Det som prövas i ett förhandsbesked är om marken ni ansökt för är lämplig att bygga på, med hänsyn till olika faktorer. Dessa faktorer kan vara avstånd mellan den tilltänkta byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar och ledningar i marken och luften ska vara tillräckliga. Andra exempel på faktorer är att det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till tomten. Samt att vatten och avlopp ska kunna gå att ordna till platsen.

Ett förhandsbesked är ofta förenat med vissa villkor. Ett villkor kan till exempel vara att du ska utforma huset på ett särskilt sätt så att det passar in i omgivningen. Ett annat villkor kan vara att infarten måste ligga på ett visst ställe för att vara trafiksäker.

Dessa svar kan prövningen ge:

  • en byggnad är lämplig på platsen = positivt förhandsbesked
  • en byggnad inte är lämplig på platsen = negativt förhandsbeskeden
  • byggnad visserligen är lämplig på platsen men att den förutsätter planläggning = negativt förhandsbesked, eller
  • en byggnad är lämplig på platsen, men för att kunna tillåtas måste den placeras på en viss plats på tomten = revidering av ansökan och sedan positivt förhandsbesked alternativt positivt förhandsbesked med villkor om placering.

Dags att rita hus?

Har ni fått ett positivt förhandsbesked? Grattis! Hos oss på Mellby Hus kan ni rita ert hus och planlösning precis som ni önskar – på egen hand eller med hjälp eller vägledning av oss. När det sen är dags för bygglovsansökan så hjälper vi till och förser er med de bygglovshandlingar som behövs för ett bygglov. Kontakta oss om du har funderingar eller testa gärna vårt ritverktyg.