Dagsljus – så stora fönster ska du ha

Krav på dagsljus

Dagsljus är oerhört viktigt för att vi ska må bra och hålla oss pigga och friska. Därför finns krav på tillgång till dagsljus för rum eller avskiljbara delar av rum där vi vistas mer än tillfälligt. Du hittar kraven i Boverkets byggregler och de innebär helt enkelt att det ska finnas fönster i alla rum som används under längre perioder i bostaden. Det gäller alltså rum som exempelvis kök, vardagsrum, sovrum och kontor. I rum eller delar av rum som man vistas i tillfälligt, så som badrum/toalett, förrådsutrymmen och garage finns inte dessa krav. Därför kan du bygga dessa utrymmen utan fönster om du vill.

Hur stora ska fönstren vara?

Det finns flera olika metoder för att beräkna dagsljusfaktorn för ett rum. Men en tumregel som du kan använda är att glasytan på fönstret ska motsvara minst 10% av rummets golvyta. Så ett rum med en boyta på 15 kvadratmeter ska fönsterglasarean vara minst 1,5 kvadratmeter för att det ska vara godkänt. Denna förenklade metod används när fönstret har en traditionell placering mitt på fasaden och är någorlunda centrerat i rummet.

Vad menar man med dagsljus?

Kanske en dum fråga men inte helt självklar! Dagsljus är ljuset som reflekteras från solen i atomsfären. Därmed så räknas dagsljuset lika i alla vädersträck även om det generellt är mörkare i norrläge än i söder. Alltså menar man inte solljus när man pratar om dagsljus. Däremot finns det idag krav på även solljus i våra bostäder. Det betyder att när du bygger nytt så ska något av rummen ha tillgång till direkt solljus. Det finns ingen metod för att mäta om det är tillräckligt solljus utan det ska finnas i något av de rum som vi vistas i under längre perioder.

 

Här kan du även läsa om Tillgänglighetskrav för hus.

bygga husinfoPlanlösning