Byggregler för fritidshus

Vad är det egentligen för regler som gäller för fritidshus? Har du koll på byggreglerna och att kraven inte är lika hårda som för bostadshus?

Undantag i kraven i Plan- och bygglagen

I stort sett är byggreglerna för fritidshus de samma som för vanliga bostadshus som är avsedda för permanentboende. Men det finns vissa undantag i Plan- och bygglagen (PBL) som kanske underlättar för dig som ska bygga nytt fritidshus. Några av de undantag för fritidshus är bland annat kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, kraven på bostadsutformning och kraven på energihushållning.

Tillgänglighet

För fritidshus gäller inte kraven på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det innebär att du inte behöver handikappsanpassa byggnaden vad gäller utomhus- och inomhusmiljö. Du kan alltså bygga ditt fritidshus på mer svåråtkomliga platser utan att behöva förändra tomten och naturen runt i kring för mycket. Inne i byggnaden finns heller inte kraven på att rummen ska vara lika lättillgängliga. Detta innebär att du skulle kunna bygga mindre sovrum för att få plats med fler sovplatser på en mindre yta.

Bostadsutformning

När det gäller bostadsutformning så behöver ett fritidshus i de flesta fall inte ha lika omfattande inredning och utrustning för matlagning och hygien som en permanentbostad. Byggnaden ska ha de funktioner som krävs för dess ändamål och detta är något som bedöms från fall till fall.  Du kan läsa mer om det och de övriga kraven på fritidshus på Boverkets hemsida.

Energihushållning

Ett fritidshus kommer också undan vissa krav på energihushållning och det betyder att du kanske kan bygga på ett sätt som du vill men som inte hade varit godkänt ur energisynpunkt för vanliga bostadshus. Vi tycker ändå att det är viktigt att tänka på våra resurser och att hushålla med energi oavsett den byggnad du ska bygga.

 

Hus med sadeltak från Mellby hus

Vad räknas som fritidshus?

Men vad räknas egentligen som ett fritidshus? I plan- och bygglagstiftningen finns det inga kriterier på hur ofta eller på vilket sätt ett hus ska användas för att betraktas som ett fritidshus. Det som framgår är att ett fritidshus är ett bostadshus men där man inte bor permanent. Värt att tänka på är om man skulle vilja flytta till sitt fritidshus för att faktiskt bo där permanent så gäller inte längre undantagen eftersom det då blivit ett permanentboende och då måste byggnaden anpassas så att den uppfyller kraven i Plan – och bygglagen, PBL.

Livet kan förändras

Givetvis har inte alla en möjlighet att bortse från dessa krav. Kanske just dina förutsättningar kräver att även ditt fritidshus är tillgänglighetsanpassat för dig eller någon i din familj. Kanske är det alltid smart att anpassa våra nya byggnader just för att vi inte vet vad som väntar oss i livet. Någon gång kanske vi vill flytta dit på heltid eller sälja huset till någon annan som gärna vill ha det som sin bostad. Ja, då behöver ju byggnaden anpassas helt till kraven i plan- och bygglagstiftningen. Kanske vi då ångrar oss att vi från början inte byggde ett hus som uppfyllde alla krav för permanenta bostäder. Så tänk igenom dina val en gång extra innan du bygger ditt nya fritidshus. Vi på Mellby Hus hjälper dig gärna med dina funderingar och önskemål! 

 

Intresserad av att rita ditt alldeles egna fritidshus? Gör det i vårt 3D-verktyg iArchitect eller spana in våra exempelhus

Fritidshus från Mellby hus