Anlägga trädgård – våra tips för ett enklare arbete

Att planera en helhetslösning för trädgården från början är klokt, men det är många som väljer att anlägga den i flera steg. Dels är det ofta en kostnadsfråga, men det kan också vara bra att se trädgården växa fram och justera de mindre detaljerna allt eftersom.

Att anlägga trädgård är ofta ett moment som blir aktuellt när huset är inflyttningsklart. Skicket på tomten vid inflyttningen varierar naturligtvis men inte sällan kan det som nybliven husägare kännas en aning motigt när man blickar ut över vad som ser ut som en leråker. Markarbetet som behövs innan man kan börja anlägga själva trädgården är ofta en tung och kostsam historia. Det finns ändå några saker man kan göra för att spara både tid och pengar.

Effektivisera anläggningsarbetet

En strategi är att förenkla allt anläggningsarbete och i möjligaste mån återanvända det material som naturligt finns på tomten. Exempel är att undvika onödiga jordförflyttningar, skydda eventuella träd och dekorativa stenar mot byggskador och skilja olika slags markmassor från varandra. En förutsättning för att klara detta är att man redan vid schaktningen för husgrunden i princip vet hur trädgården på det stora ska se ut. Har man ingen plan från start är det stor risk att schaktmassorna hamnar på fel ställe. Det medför ett tungt och onödigt arbete att flytta på dem minst en gång till.

Börja med de stora jobben

När marken är någorlunda klar och jordmassorna på rätt ställe är det dags för nästa steg. Stora jobb som att bygga trädäck, lägga stengångar och gräva gropar för träd och buskar är bra att börja med. Tänk på de träd som ser ut som små buskar kommer att bli stora så se till att det finns gott om växtmån. Satsa även på bra jord från början, då trivs det mesta och du ökar chansen att få ett lyckat slutresultat. När de stora bitarna är på plats är det enklare att se vad man har för ytor kvar till detaljer – de små bitarna som kan göra stor skillnad.

Gräsmattan – snabbt eller ekonomiskt

Gräsmattan vill många få på plats ganska snart och här kan du välja att spara antingen tid eller pengar. Kostnaden skiljer sig nämligen ganska rejält beroende på om du väljer så gräsmattan eller köpa den färdig på rulle. Att rulla gräsmatta går fort, ger ett snabbt resultat men kostar också mer. Om du ska så kan det också vara bra att planera in när du gör det; på hösten får du ett snabbare resultat än på våren, det tack vare att marken är mer uppvärmd vilket gör att fröna gror snabbare. Oavsett vilket sätt eller vilken tid man anlägger din gräsmatta är underarbetet väldigt viktigt för slutresultatet.

Låt det ta tid

Räkna med att det tar tid att anlägga en trädgård.  Vissa saker kommer på plats med en gång, men det kan ta upp till  fem år att komma helt i mål. Dels tar många moment tid att anlägga, dels behöver växtligheten tid för att komma upp i volym. Dessutom gäller det att hitta en takt som känns rimlig för plånboken. Är ekonomin begränsad kan  jobbet med fördel göras i flera etapper. Att köpa mindre plantor och sticklingar är ofta mer prisvärt än att köpa mer uppväxta plantor, så med lite extra tålamod finns pengar att spara där.

PlaneraTomtTrädgård